PUMP Nutrition respecteert de privacy van jou als bezoeker en uiteraard van haar klanten. PUMP Nutrition zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt onder de noemer 'onze dienstverlening'. Het verwerken van jouw persoonlijke gegevens gebeurt altijd op een manier die overeenkomt met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden gegevensverwerking

Jouw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden omtrent de gegeven informatie op deze website en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, daarbij inbegrepen van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Wanneer jij een contactformulier op onze website invult, of wanneer jij ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens die jij mij toestuurt bewaard zolang dit nodig is voor de beantwoording en behandeling c.q. afhandeling daarvan.

Gegevensverstrekking aan derden

Gegevens die PUMP Nutrition via haar website heeft verzameld worden nooit gedeeld met andere instanties voor zover dit niet nodig is voor het uitvoeren van haar diensten. PUMP Nutrition geeft jouw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op PUMP Nutrition of haar website; (b) de rechten of bezittingen van PUMP Nutrition en haar website te beschermen en verdedigen, en (c) in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Het vrijgeven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven na een zorgvuldige afweging met u als belanghebbende. Wanneer jij op elke andere mogelijke manier dan ook persoonlijke gegevens verstrekt, deelt PUMP Nutritiondeze gegevens niet zonder jouw toestemming met derden, met uitzondering van de drie boven beschreven gevallen. PUMP Nutrition beschermt jouw persoonlijke gegevens en zal rekening houden met jouw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van deze gegevens. PUMP Nutrition beschermt jouw gegevens zorgvuldig op welke manier dan ook. Binnen ons bedrijf worden gegevens opgeslagen op servers met wachtwoordbeveiliging en beperkte toegang. Jouw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland.

Websites van derden

Op onze website kun je hyperlinks naar andere websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze genoemde websites en derhalve kan PUMP Nutrition, wanneer jij deze websites bezoekt, niet jouw privacy garanderen. PUMP Nutrition is dan ook niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met jouw persoonlijke gegevens, oftewel jouw privacy. Lees daarom altijd het privacybeleid van de desbetreffende website die jij op dat moment bezoekt.

Nieuwsbrief

Zo nu en dan kan PUMP Nutrition een digitale nieuwsbrief versturen waarmee wij onze relaties op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot onze diensten c.q. producten. Jouw e-mail adres wordt alleen expliciet met jouw goedkeuring toegevoegd aan de lijst van onze abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee je je kunt afmelden. Voor het versturen van onze e-nieuwsbrief maakt PUMP Nutrition gebruik van software genaamd ‘MailChimp’. Het abonneebestand wordt door MailChimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben expliciet MailChimp geen opdracht gegeven ons abonneebestand aan derden te verstrekken. MailChimp kan een dergelijk abonneebestand alleen aan derden verschaffen wanneer MailChimp hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Inzage, correctie en recht van verzet

Wanneer jij een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen óf te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, wanneer je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij onderstaande contactgegevens :
PUMP Nutrition
info@pumpnutrition.nl
Uiteraard is anno 2021 het ook mogelijk om ons te mailen via ons mailadres. Om expliciet misbruik van persoonlijke gegevens te voorkomen dien je je te identificeren. Je ontvangt binnen 2 weken een reactie.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van onze website en dus ook van deze webpagina door ons worden gewijzigd, denk hierbij aan nieuwe wet- en regelgeving. Daarom raadt PUMP Nutrition je aan om haar privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.